Hành trình xây dựng E-connect Nam Định

Hành trình xây dựng E-connect Nam Định

Hiểu được tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu của người Nam Định vốn hiếu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định